Wpisz treść świadectwa:

 Uwagi, wnioski dla Rejonu EDK w Jarosławiu (bez publikacji na stronie):

 Pozostawione świadectwa pojawiają się na stronie internetowej codziennie wieczorem (nie widać ich od razu po wpisie).