Historia naszych tras

 Tabelka zawiera trasy EDK w kolejności ich powstawania. Pozycje skreślone to trasy, które zostały zlikwidowane lub znacznie zmieniły przebieg.

 

lp  trasa długość 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Przemyśl przez Tapin (1)
 45 km X X X X X X X        
2 Przeworsk przez Cieszacin  20 km   X X X X X X X X X X
3 Przeworsk przez Ujezną  20 km   X X X X X X X X X X
4 Kalwaria p. Boratyn, Gruszową (2)  
 63 km   X X X X            
5 Leżajsk  47 km     X X X X X X X X X
6 Hermanowa  59 km         X X X X  X X X
7 Lubaczów  42 km           X X X  X X X
8 Jarosław Bazylika M.B.Bolesnej  32 km           X X X X X X
 9 Kalwaria przez Gruszową  62 km           X X X X X X
10 Kalwaria przez Rybotycze  80 km           X X X X X X
11 Wielkie Oczy  41 km             X X X X X
12 Przemyśl przez Drohojów  45 km               X X X X
13 Przeworsk przez Tryńczę  44 km               X X X X
14 Jarosław przez Jagiełłę  40 km               X X X X
15 Jodłówka przez Tuligłowy  48 km               X X X X
16 Tuligłowy  41 km               X X X X
17 Przemyśl przez Jodłówkę  68 km               X X X X
18 Jarosław (okrężna) przez Brodowicze   11 km               X X X X
19 Jarosław (okrężna) przez Łazy  17 km               X X X X
20 Jarosław (okrężna) przez Morawsko  20 km               X X X X
21 Chłopice przez Tuligłowy  45 km                 X X X
22 Jarosław (okrężna) przez Boratyn (3) 45 km                   X  
23 Jarosław (okrężna) przez Chłopice 35 km                     X

 

(1) Pierwotna trasa do Przemyśla prowadziła przez Mokrą, Jankowice, Boratyn, Tapin, Maćkowice. Przebieg został zmieniony, by zmniejszyć liczbę uczestników na odcinku Jarosław - Tapin. Nowa trasa do Przemyśla została poprowadzona przez Drohojów.

(2) Pierwotna trasa do Kalwarii prowadziła przez Mokrą, Jankowice, Boratyn, Dobkowice. Przebieg został zmieniony, by zmniejszyć liczbę uczestników na odcinku Jarosław - MOP Cieszacin (przebiega tędy jedna z tras do Przeworska oraz planowana trasa do Chłopic). Początkowy odcinek trasy do Kalwarii prowadzi obecnie przez Kidałowice, Morawsko i Łowce.

(3) Trasa została zlikwidowana z powodu małego zainteresowania ze strony uczestników. W jej miejsce w 2023 r. wprowadzono trasę okrężna przez Chłopice o podobnym przebiegu, ale krótszą.