Zamiast regulaminu

Uczestnictwo w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej ma charakter dobrowolnej, indywidualnej praktyki religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność. Tu nie ma organizatorów, nikt nie sprawdza, dokąd idziesz i co robisz. Możesz przestrzegać podanych tu zaleceń albo nie przestrzegać.

Jarosławskie Opactwo nie organizuje EDK. Każdy uczestnik organizuje ją sobie sam. Opactwo i wolontariusze służą tylko pomocą w przekazaniu pakietów - opisów trasy, rozważań i opasek odblaskowych. Pakiety będą gotowe do odebrania dla osób, które zapiszą się na stronie internetowej edk.opactwo.pl lub edk.org.pl. Dla osób niezapisanych będziemy kompletować pakiety na poczekaniu, co znacznie wydłuży czas ich otrzymania. Koszt przygotowania tych materiałów to ok. 20 zł, które prosimy wpłacić przy odbiorze.

Przygotowaliśmy kilkadziesiąt brzozowych krzyży. Nie wystarczy ich dla wszystkich; najlepiej przynieść z domu własnoręcznie przygotowany krzyż.

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej tylko pod opieką rodziców lub zaufanej osobie pełnoletniej, która będzie niepełnoletniemu towarzyszyć na dobre i na złe, aż do powrotu do miejsca zamieszkania.

Po trasie należy się poruszać samotnie lub  w grupach składających się z nie więcej niż 9 osób. Na drogach należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego, które obowiązują pieszych. Poszczególne grupy nie powinny się ze sobą łączyć. Dla własnego bezpieczeństwa należy nosić opaski odblaskowe.

EDK nie jest zorganizowaną pielgrzymką pieszą. Nie ma tu przewodnika, opiekunów. Nie ma księdza, organisty. Oczywiście, księża i organiści mogą się wybrać na EDK i często to robią. Nie ma zbiorowych śpiewów ani modlitw, za wyjątkiem rozważań przy stacjach.

Nie są gwarantowane posiłki ani schronienie. Nie ma służb technicznych, które ułatwiałaby przejście trasy. Nie jest zapewniana pomoc medyczna ani transport powrotny z miejsca docelowego. W terenie nie ma żadnych dodatkowych drogowskazów ani oznaczeń.

Po minięciu pierwszej stacji obowiązuje do końca milczenie – za wyjątkiem czytania rozważań na Stacjach lub w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem, np. zasłabnięcie, zgubienie drogi. Na trasie można jeść i pić. Brak jedzenia nie należy do istoty EDK.

Podczas przejścia wybraną trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń, uczestnik jest  zdany wyłącznie na własne siły. W razie niemożności kontynuowania Drogi, samodzielnie zapewnienia sobie powrót z trasy do domu.

W szczególnych przypadkach losowych Jarosławskie Opactwo nie podejmie swojej posługi na rzecz wyruszających, wskazując w ten sposób na konieczność rezygnacji z przejścia EDK w zapowiedzianym terminie.